Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Dialog katolicko-juadistyczny w perspektywie dokumentów Stolicy Apostolskiej

Cena: 72.00 » Dodaj do koszyka

id: 76541

Autor: red. Krzysztof Pilarczyk

Dialog katolicko-juadistyczny w perspektywie dokumentów Stolicy Apostolskiej

Tytuł: Dialog katolicko-juadistyczny w perspektywie dokumentów Stolicy Apostolskiej

Podtytuł: Dialog katolicko-juadistyczny w perspektywie dokumentów Stolicy Apostolskiej

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-60154-43-4 9788360154434

Stron: 299

Oprawa: miękka

Waga: 0.5

Opis:

     Krzysztof Pilarczyk - profesor zwyczajny w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Zakładu Historii Chrześcijaństwa, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, członek Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych "Fides et Ratio" we Wrocławiu
     Jest autorem ponad 220 publikacji naukowych. To niezwykle aktywny wykładowca współpracujący z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii i Polską Misją Katolicką w Anglii i Walii oraz Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu i kultury żydwoskiej, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, gnozie starożytnej, dialogu międzyreligijnym, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód).
     Aktywność naukową dokumentuje na stronie: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uwpilarc/


SPIS TREŚCI

Ks. Stefan Wylężek - Słowo wstępne

Przedmowa

DIALOG KATOLICKO-ŻYDOWSKI PO II SOBORZE WATYKAŃSKIM
Aneks I: św. Paweł z Tarsu, List do Rzymian, rozdz. XI
Aneks II: św. Augustyn, O państwie Bożym, księga XVIII, rozdz. 46
Aneks III: Deklaracja o stosunku Ko?cioła do religii niechrześcijańskich (Nostra aetate) nr 4 (1965)
Aneks IV: Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej "Nostra aetate" nr 4 (1974)
Aneks V: Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień) (1985)
Aneks VI: List pasterski z okazji 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji "Nostra aetate" Episkopatu Polski (1991)

JUDAIZM I CHRZEŚCIJAŃSTWO - PARALELNE DROGI ZBAWIENIA?
(Z PROBLEMATYKI DIALOGU KATOLICKO-JUDAISTYCZNEGO)
Aneks VII: 1947 Seelisberg: raport Trzeciej Komisji
Aneks VIII: Dabru emet: żydowska deklaracja o chrześcijanach i chrześcijaństwie (2000)

SZOA - CEZURA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA O ŻYDACH I JUDAIZMIE ORAZ W JEGO PRAKTYCE
Aneks IX: Pamiętamy: refleksje nad Szoah (1998)

HUMANIZACJA ŚWIATA PRZEZ DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY W UJĘCIU JANA PAWŁA II: NA KANWIE DIALOGU KATOLICKO-JUDAISTYCZNEGO
Aneks X: Kościół i Izrael: wkład europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami (1999)
Aneks XI: List Rady Episkopatu Polski do Spraw Dialogu Religijnego z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

DOKUMENT STOLICY APOSTOLSKIEJ W PÓŁ WIEKU PO NOSTRA AETATE
Aneks XII: "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29): refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate" (artykuł 4) (2015)
Aneks XIII: Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów: list pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy ?Nostra aetate? (2015)
Aneks XIV: Czynić wolę naszego Ojca w niebie: ku partnerstwu Żydów i chrześcijan, oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa (2015)

Posłowie

Marek Szulakiewicz
JAN PAWEŁ II WOBEC PROBLEMÓW ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ

Nota bibliograficzna

Kalendarium dialogu katolicko-judaistycznego

Wydawca "Antykwa""

Kategoria: JUDAIKA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt