• regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt

REGULAMIN INTERNETOWEJ KSIĘGARNI WYSYŁKOWEJ

1. Właścicielem wysyłkowej księgarni internetowej jest Agencja Promocji Książki Naukowej PRO SCIENTIA spółka z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 256386 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia (Wydział XI Gospodarczy).

2. Zamówienia zagraniczne przyjmujemy przez internet pod adresem books.proscientia.pl a aktualnie wybrane towary mogą Państwo znaleźć w zakładce `Twój koszyk`, gdzie można je modyfikować.
  Poprzez `złożenie zamówienia` rozumie się zamówienie książek (towaru) wraz usługą transportową (dostawą). Ceny książek i usług prezentowane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

3. a) Aby złożyć zamówienie prosimy o dodanie żądanych tytułów do koszyka. Następnie prosimy: (i) wybrać kraj docelowy, (ii) zaznaczyć usługę transportową: wysyłka ekonomiczna/priorytet, (iii) kliknąć `Akceptuję, finalizuj zamówienie`.
  b) Na kolejnej stronie wyświetli się całkowity koszt zamówienia: wartość towaru wraz z kosztami dostawy. Prosimy wypełnienić dane formularza oraz wysłać zamówienie, przycisk: `złóż zamówienie`. Dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym osobom ani podmiotom.
   Wysłanie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo jego kopię na podaną skrzynkę pocztową.

4. Znakomitą większość zamówień realizujemy w ciągu 2-5 dni roboczych. Dla książek `na zamówienie` termin realizacji wydłuża się o czas potrzebny na sprowadzenie pozycji.

5. Dodanie do koszyka nie zawsze jest jednoznaczne ze stuprocentową dostępnością tytułu. Dla publikacji będących na wyczerpaniu o pierwszeństwie nabycia decyduje kolejność składanych zamówień. Gdyby któraś z książek była niedostępna, lub jej sprowadzenie wydłużałoby znacząco czas oczekiwania, zapytamy o najdogodniejsze dla Państwa działania, np.:
   — realizacja zamówienia bez tego tytułu,
   — rezygnacja z zamówienia,
   — dalsze oczekiwanie...

P Ł A T N O Ś Ć

6. Preferujemy formę płatności kartą płatniczą/kredytową (VISA, MasterCard, DCI, JCB, Visa Electron) za zamówienia zagraniczne. Rozliczenia transakcji kartami przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.
  W uzasadnionych przypadkach umożliwiamy zapłatę międzynarodowym przelewem bankowym. Prosimy o niedokonywanie przedpłaty do czasu potwierdzenia dostępności tytułów i rekalkulacji zamówienia. Koszty księgowania przelewu zagranicznego zostaną doliczone do zamówienia.


7. Po skompletowaniu książek otrzymają Państwo pocztą e-mail z potwierdzeniem gotowości wysyłki paczki oraz link kierujący do serwisu ssl.DotPay.pl płatności kartą płatniczą/kredytową. Integralną częścią regulaminu jest załącznik: Rozliczenia transakcji kartą za pośrednictwem serwisu DotPay.pl – prosimy o zapoznanie się z nim.


W Y S Y Ł K A   Z A M Ó W I E N I A   —   D O S T A W A

8. Książki wysyłamy Pocztą Polską. O terminie nadania i numerze przesyłki powiadamiamy pocztą e-mail. Status przesyłki mogą Państwo sprawdzić na stronie http://sledzenie.poczta-polska.pl

9. Orientacyjne terminy dostawy zależne od sposobu nadania oraz miejsca docelowego podajemy w tabeli:

przesyłka priorytetowa
(lotnicza)
przesyłka ekonomiczna
(droga lądowo-morska)
EUROPA:    3 - 7 dni 7 - 21 dni
pozostałe kontynenty:    7 - 30 dni 1 - 4 miesiące

10. Gdyby Państwo nie otrzymali przesyłki po upływie orientacyjnego terminu dostawy, prosimy o powiadomienie nas drogą mejlową o tym fakcie.


R E K L A MA C J E

•   d e f e k t y   k s i ą ż e k

11. Starannie kontrolujemy, by w Państwa ręce trafiły książki w nienagannym stanie technicznym. Niemniej, gdyby stwierdzili Państwo, iż dostarczony egzemplarz posiada defekty techniczne (niezadrukowane kartki, zła kolejność stron, etc.) prosimy o opisanie defektu i przesłanie zgłoszenia pocztą e-mail.

12. Książkę wymienimy na nową, a gdyby to nie było możliwe (brak pozycji, wadliwy nakład, itp.) zaproponujemy Państwu inny z tytułów lub zwrócimy koszty zamówienia.

13. Reklamacje nie dotyczą książek, gdy powiadomiliśmy o istniejącym defekcie i wyrazili Państwo chęć ich nabycia jako pozycje niepełnowartościowe (defekt).

•   b r a k   p r z e s y ł k i   p o   u p ł y w i e   o r i e n t a c y j n e g o   t e r m i n u   d o s t a w y

14. Usługę transportową (dostawę towaru, zwaną też: wysyłką, przesyłką, przesyłką pocztową) – począwszy od dnia nadania do momentu doręczenia lub próby doręczenia – realizujemy korzystając z usług Poczty Polskiej, na co wyrażają Państwo zgodę w chwili złożenia zamówienia. Nie zwalnia to nas z odpowiedzialności do należytego wykonania tejże usługi.

15. Gdyby Państwo nie otrzymali przesyłki po upływie orientacyjnego terminu dostawy, prosimy o powiadomienie nas drogą mejlową o tym fakcie. Państwa zgłoszenie winno nastąpić nie później niż w 150-tym dniu licząc od daty nadania przesyłki (lub informacji e-mail o jej wysłaniu) pod rygorem nieprzyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

16. Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczynamy procedurę reklamacyjną. O toku postępowania i  decyzji Poczty Polskiej powiadomimy Państwa zwrotnie. Decyzja Poczty Polskiej odnośnie reklamacji jest wiążąca.

17. Po uznaniu reklamacji przez Pocztę Polską prześlemy Państwu ponownie zamawiane książki. W przypadku książek wyczerpanych zaproponujemy np. wybór dowolnych innych w podobnej cenie, zwrócimy ich wartość wraz z kosztami przesyłki, etc.

18. Jeśli paczka nie została doręczona z przyczyn leżących po stronie Adresata, na które doręczyciel nie ma wpływu (np. odmowa przyjęcia przesyłki po wskazanym adresem, przesyłka niepodjęta w terminie, błędnie podany w zamówieniu lub nieaktualny w chwili dostawy adres), a następnie wróciła do nas z powrotem, jej kolejne wysłanie może nastąpić po opłaceniu kosztów związanych z ponowną dostawą.


Z W R O T Y   T O W A R U

19. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.) klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania. Załącznik: `Zwroty towaru`.