Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Modus tom XV (2015) Prace z historii sztuki

Cena: 96.00 » Produkt na zamówienie

id: 76465

Autor: red. nacz. Andrzej Betlej

Modus tom XV (2015) Prace z historii sztuki

Tytuł: Modus tom XV (2015) Prace z historii sztuki

Podtytuł: Modus. Prace z Historii Sztuki, tom 15, 2015 rok

Rok wydania: 2015

ISBN: ISSN 1641-9715

Format: A4

Stron: liczne ilustracje cz-b i kolorowe

Oprawa: miękka, lakier/folia

Waga: 1

Opis: Najnowszy numer periodyku "Modus. Prace z Historii Sztuki" Instytutu Sztuki UJ już w sprzedaży.


Modus. Prace z historii sztuki XV, 2015. Spis treści

ARTYKUŁY

Jerzy  Gadomski
 Moja historia sztuki

Marta Graczyńska
  Polityka w architekturze Polski, Czech i Węgier od końca IX do końca XI wieku
  [Politics in the Architecture of Poland, Bohemia and Hungary from the End of the Ninth
  to the End of the Eleventh Century]

Masza  Sitek
  Przeciągający się początek czy artystyczny ?wielki wybuch?? Pytania o oprawę kultu relikwii 
  św. Wojciecha w Gnieźnie około roku 1000
  [Protracted Beginnings or an Artistic Big Bang? The Problem of the Setting 
  of the Cult of St Adalbert?s Relics in Gniezno around the Year 1000]

Jakub Adamski
  The Influence of 13th- and 14th-Century English Architecture in the Southern 
  Baltic Region and Poland
 
Michał  Sobala
  Krakowska rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich
  [The Cracow Residence of the Archbishops of Gniezno]

Kinga Blaschke, Michał Kurzej
  Obrazy w krużganku klasztoru Dominikanów w Krakowie
  [The Paintings in the Cloisters of the Dominican Friary in Cracow]

Michał Hankus
  Trwałość przesądu ? problem ikonografii Szymona z Trydentu i jej wpływ 
  na inne kulty ?świętych niewiniątek?
  [The Persistence of Superstition. The Iconography of Simon of Trent and 
  Its Influence on the Cult of Other ?Holy Innocents?]

Mateusz Łepkowski
  Nie tylko malarstwo ? aktualizacja w nowożytnej kulturze religijnej. 
  Wybrane zagadnienia i problematyka badawcza
  [Not only Painting: The Contemporisation in Early Modern Religious 
  Culture. Selected Questions and Research Problems]

Aleksander Stankiewicz
  Łaźnia i ogród w rezydencji Zygmunta Gonzagi margrabiego 
  Myszkowskiego w Pińczowie
  [The Baths and Garden in the Residence of Margrave Sigismund 
  Gonzaga Myszkowski at Pińczów]

Natalia Kończal
  Artemisia i Zuzanna ? między biografizmem a strukturą obrazową
  [Artemisia and Susannah: Between Biographism and 
  the Image Structure]

Elżbieta Pytlarz
  Kaplica w Karniowicach w świetle ostatnich odkryć konserwatorskich
  [The Manorial Chapel at Karniowice in the Light of Recent Discoveries]

Anita Kunikowska
  Niepublikowany wzornik architektoniczny z Carskiego Sioła (1857). 
  Z problematyki neobizantyńskiej architektury cerkiewnej na ziemiach 
  polskich pod zaborem rosyjskim
  [An Unpublished Architectural Model-Book from Tsarskoe Selo (1857). 
  The Problem of the Neo-Byzantine Architecture of Orthodox Churches 
  on the Polish Lands under Russian Partition]

Agata Wójcik
  Akt w malarstwie XIX wieku a fotografia i pornografia. Przypadek 
  Pataleona Szyndlera
  [The Nude in Nineteenth-Century Painting versus Photography 
  and Pornography. The Case of Pantaleon Szyndler]

RECENZJE I OMÓWIENIA

Agata Dworzak
  Uwagi o ?fabryce? kolegiaty sandomierskiej w XVII i XVIII wieku ? na 
  marginesie książki Krzysztofa Rafała Prokopa, Fabrica ecclesiae. 
  Budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej
  w czasach nowożytnych

Tadeusz J. Żuchowski
  Hanna Osiecka-Samsonowicz, Polskie uroczystości w barokowym 
  Rzymie 1587-1696, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2012, ss. 420, 
  il. 50, tab. 18

Marta Graczyńska
  Nora Berend, Przemysław Urbańczyk, Przemysław Wiszewski,
  Central Europe in the High Middle Ages. Bohemia, Hungary and 
  Poland c. 900-c. 1300, Cambridge University Press, Cambridge 2013,
  ss. 546, 4 mapy

Kategoria: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

 • regulamin
 • o firmie
 • promocje
 • kontakt