• regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt

ROZLICZENIA TRANSAKCJI KARTĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY.PL

(załącznik do Regulaminu)

Preferowaną formą płatności jest karta płatnicza/kredytowa.

Po skompletowaniu książek otrzymają Państwo zwrotnie potwierdzenie zamówienia oraz link kierujący do serwisu ssl.DotPay.pl celem dokonania płatności kartą.


I. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl przy użyciu szyfrowanego połączenia uniemożliwiającego podsłuchiwanie (charakterystyczna kłódka).

II. Autoryzacja transakcji zapłaty kartą kredytową dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne DotPay.pl przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do centrum autoryzacyjnego DotPay.

III. Spółka PRO SCIENTIA nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności. Po dokonaniu transakcji, bank (wystawca karty, którą dokonano płatności) blokuje środki pieniężne, stanowiące wpłatę za zamówione usługi.

IV. Płatność drogą elektroniczną może być dokonana wyłącznie przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne będące właścicielem karty płatniczej.

V. Reklamacje Kupujących dotyczące płatności w serwisie rozpatruje firma Dotpay za pośrednictwem spółki PRO SCIENTIA. Reklamację prosimy złożyć w formie pisemnej listem e-mail. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej: numer, kwotę, datę transakcji , imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres e-mail) oraz określenie stwierdzonej nieprawidłowości. Reklamację należy złożyć w ciągu 30 dni od daty płatności. Kupującemu zostanie udzielona odpowiedź w przeciągu 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wymogiem uzyskania innych potwierdzeń lub dokumentacji transakcji odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 30 dni od daty odebrania reklamacji.

VI. Dostarczenie danych Kupujących do bazy danych osobowych następuje za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem oprogramowania DotPay, w stosunku do którego Dotpay przysługują prawa. DotPay zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związanych z realizacją płatności. Dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom i nie są przetwarzane w celach marketingowych DotPay.

Powrót do Regulaminu

Jeśli otrzymałeś od nas potwierdzenie gotowości wysyłki paczki
DOKONAJ PŁATNOŚCI