• regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt

Szanowny Kliencie!
  Twoje bezpieczeństwo w sieci jest dla nas bardzo ważne, dlatego nasza strona jest zaszyfrowana bezpiecznym protokołem internetowym, certyfikowanym przez Let's Encrypt Authority X3, dzięki temu podsłuchanie lub przechwycenie jakichkolwiek informacji w drodze pomiędzy naszym serwerem a Twoim komputerem jest niewykonalne.
  Charakterystyczną cechą szyfrowanej strony jest zielona kłódka w polu adresu, gdy na nią „klikniesz”, możesz potwierdzić tożsamość witryny i wystawcę certyfikatu.

REGULAMIN INTERNETOWEJ KSIĘGARNI WYSYŁKOWEJ

1. Właścicielem wysyłkowej księgarni internetowej jest Agencja Promocji Książki Naukowej PRO SCIENTIA spółka z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 256386 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia (Wydział XI Gospodarczy).

2. Zamówienia zagraniczne przyjmujemy przez internet pod adresem books.proscientia.pl a aktualnie wybrane towary mogą Państwo znaleźć w zakładce `Twój koszyk`, gdzie można je modyfikować.
  Poprzez `złożenie zamówienia` rozumie się zamówienie książek (towaru) wraz usługą transportową (dostawą). Ceny książek i usług prezentowane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

3. a) Aby złożyć zamówienie prosimy o dodanie żądanych tytułów do koszyka. Następnie prosimy: (i) wybrać kraj docelowy, (ii) zaznaczyć usługę transportową: wysyłka ekonomiczna/priorytet, (iii) kliknąć `Akceptuję, finalizuj zamówienie`.
  b) Na kolejnej stronie wyświetli się całkowity koszt zamówienia: wartość towaru wraz z kosztami dostawy. Prosimy wypełnienić dane formularza oraz wysłać zamówienie, przycisk: `złóż zamówienie`.
 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - szczegóły w załączniku RODO. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia. Wysłanie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo automatycznie jego kopię na podaną skrzynkę pocztową (jeśli jej nie ma w głównej skrzynce, poroszę sprawdzić folder SPAM, niechciane, etc.).
   Wysłanie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo jego kopię na podaną skrzynkę pocztową.

4. Znakomitą większość zamówień realizujemy w ciągu 2-5 dni roboczych. Dla książek `na zamówienie` termin realizacji wydłuża się o czas potrzebny na sprowadzenie pozycji.

5. Dodanie do koszyka nie zawsze jest jednoznaczne ze stuprocentową dostępnością tytułu. Dla publikacji będących na wyczerpaniu o pierwszeństwie nabycia decyduje kolejność składanych zamówień. Gdyby któraś z książek była niedostępna, lub jej sprowadzenie wydłużałoby znacząco czas oczekiwania, zapytamy o najdogodniejsze dla Państwa działania, np.:
   — realizacja zamówienia bez tego tytułu,
   — rezygnacja z zamówienia,
   — dalsze oczekiwanie...

P Ł A T N O Ś Ć

6. Preferujemy formę płatności kartą płatniczą/kredytową (VISA, MasterCard, DCI, JCB, Visa Electron) za zamówienia zagraniczne. Rozliczenia transakcji kartami przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.
  W uzasadnionych przypadkach umożliwiamy zapłatę międzynarodowym przelewem bankowym. Prosimy o niedokonywanie przedpłaty do czasu potwierdzenia dostępności tytułów i rekalkulacji zamówienia. Koszty księgowania przelewu zagranicznego zostaną doliczone do zamówienia.


7. Po skompletowaniu książek otrzymają Państwo pocztą e-mail z potwierdzeniem gotowości wysyłki paczki oraz link kierujący do serwisu ssl.DotPay.pl płatności kartą płatniczą/kredytową. Integralną częścią regulaminu jest załącznik: Rozliczenia transakcji kartą za pośrednictwem serwisu DotPay.pl – prosimy o zapoznanie się z nim.


W Y S Y Ł K A   Z A M Ó W I E N I A   —   D O S T A W A

8. Książki wysyłamy Pocztą Polską. O terminie nadania i numerze przesyłki powiadamiamy pocztą e-mail. Status przesyłki mogą Państwo sprawdzić na stronie http://sledzenie.poczta-polska.pl

9. Orientacyjne terminy dostawy zależne od sposobu nadania oraz miejsca docelowego podajemy w tabeli:

przesyłka priorytetowa
(lotnicza)
przesyłka ekonomiczna
(droga lądowo-morska)
EUROPA:    3 - 7 dni 7 - 21 dni
pozostałe kontynenty:    7 - 30 dni 1 - 4 miesiące

10. Gdyby Państwo nie otrzymali przesyłki po upływie orientacyjnego terminu dostawy, prosimy o powiadomienie nas drogą mejlową o tym fakcie.


R E K L A MA C J E

•   d e f e k t y   k s i ą ż e k

11. Starannie kontrolujemy, by w Państwa ręce trafiły książki w nienagannym stanie technicznym. Niemniej, gdyby stwierdzili Państwo, iż dostarczony egzemplarz posiada defekty techniczne (niezadrukowane kartki, zła kolejność stron, etc.) prosimy o opisanie defektu, dołączenie fotografii (wykonanej np. telefonem) i przesłanie informacji pocztą e-mail.

12. Książkę wymienimy na nową, a gdyby to nie było możliwe (brak pozycji, wadliwy nakład, itp.) zaproponujemy Państwu inny z tytułów lub zwrócimy koszty zamówienia.

13. Reklamacje nie dotyczą książek, gdy powiadomiliśmy o istniejącym defekcie i wyrazili Państwo chęć ich nabycia jako pozycje niepełnowartościowe (defekt).

•   b r a k   p r z e s y ł k i   p o   u p ł y w i e   o r i e n t a c y j n e g o   t e r m i n u   d o s t a w y

14. Usługę transportową (dostawę towaru, zwaną też: wysyłką, przesyłką, przesyłką pocztową) – począwszy od dnia nadania do momentu doręczenia lub próby doręczenia – realizujemy korzystając z usług Poczty Polskiej, na co wyrażają Państwo zgodę w chwili złożenia zamówienia. Nie zwalnia to nas z odpowiedzialności do należytego wykonania tejże usługi.

15. Gdyby Państwo nie otrzymali przesyłki po upływie orientacyjnego terminu dostawy, prosimy o powiadomienie nas drogą mejlową o tym fakcie. Państwa zgłoszenie winno nastąpić niezwłocznie po upływie orientacyjnego terminu, ale nie później niż w 150-tym dniu licząc od daty nadania przesyłki (lub informacji e-mail o jej wysłaniu) pod rygorem nieprzyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez Pocztę Polską SA oraz naszą firmę.

16. Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczynamy procedurę reklamacyjną. O toku postępowania i  decyzji Poczty Polskiej powiadomimy Państwa zwrotnie. Decyzja Poczty Polskiej odnośnie reklamacji jest wiążąca.

17. Po uznaniu reklamacji przez Pocztę Polską prześlemy Państwu ponownie zamawiane książki. W przypadku książek wyczerpanych zaproponujemy np. wybór dowolnych innych w podobnej cenie, zwrócimy ich wartość wraz z kosztami przesyłki, etc.

18. Jeśli paczka nie została doręczona z przyczyn leżących po stronie Adresata, na które doręczyciel nie ma wpływu (np. odmowa przyjęcia przesyłki po wskazanym adresem, przesyłka niepodjęta w terminie, błędnie podany w zamówieniu lub nieaktualny w chwili dostawy adres), a następnie wróciła do nas z powrotem, jej kolejne wysłanie może nastąpić po opłaceniu kosztów związanych z ponowną dostawą.


Z W R O T Y   T O W A R U

19. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.) klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Załącznik: `Zwroty towaru`.